zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

Nie masz konta? Załóż sobie.

Stopniowanie przymiotnika – stopień wyższy (Comparative)

Your car is fast, but my car is faster. – Twój samochód jest szybki, ale mój samochód jest szybszy.

W powyższym zdaniu występują dwa przymiotniki: fast (szybki) oraz faster (szybszy). Faster to przymiotnik w stopniu wyższym (comparative form) – używając go możemy porównać oba samochody pod względem ich szybkości.

Your car is expensive, but my car is more expensive. – Twój samochód jest drogi, ale mój samochód jest droższy.

Tu również mamy dwa przymiotniki: expensive (drogi) oraz more expensive (droższy). More expensive to – podobnie jak faster – przymiotnik w stopniu wyższym.

Jak wynika z powyższych przykładów stopień wyższy przymiotnika tworzymy na dwa sposoby:

 1. w przypadku przymiotników krótkich dodajemy do nich końcówkę -er
 2. w przypadku przymiotników dłuższych poprzedzamy je słówkiem -more

Przymiotnik w stopniu wyższym: -er

Jeśli chcemy utworzyć stopień wyższy przymiotnika, musimy do jego formy podstawowej dodać końcówkę -er. W ten sposób postępujemy w przypadku:

 1. przymiotników jednosylabowych (czyli krótkich), np.:

  warm – warmer (ciepły – cieplejszy)
  smart – smarter (mądry – mądrzejszy)
  rich – richer (bogaty – bogatszy)

 2. przymiotników kończących się na -y:

  dirty – dirtier (brudny – brudniejszy)
  pretty – prettier (ładny – ładniejszy)

Należy pamiętać, że jeżeli przymiotnik kończy się na -y, wówczas owo -y zmieniamy na -i, i dopiero wtedy dodajemy końcówkę -er:

easy – easier (łatwy – łatwiejszy)
happy – happier (szczęśliwy – szczęśliwszy)

Jeżeli dwie ostatnie litery przymiotnika to samogłoska i spółgłoska, ostatnią literę podwajamy:

big – bigger (duży – większy)
hot – hotter (gorący – gorętszy)

Ostatniej spółgłoski nie podwajamy, jeżeli przed nią są dwie samogłoski:

mean – meaner (złośliwy – bardziej złośliwy)

Przymiotnik w stopniu wyższym: more

Jeśli chcemy utworzyć stopień wyższy przymiotnika, który jest dłuższy (składa się z co najmniej dwóch sylab), nie dodajemy do niego żadnej końcówki, tylko stawiamy przed nim słówko more:

difficult – more difficult (trudny – trudniejszy)
polite – more polite uprzejmy – bardziej uprzejmy)
elegant – more elegant (elegancki – bardziej elegancki)

Przymiotnik w stopniu wyższym: -er lub more

Istnieje grupa przymiotników, które możemy stopniować zarówno przez dodanie końcówki -er, jak i przez poprzedzenie ich słówkiem more, np:

quiet – quieter/ more quiet (cichy – bardziej cichy)
simple – simpler/more simple (prosty – prostszy)

Wśród pozostałych przymiotników tego typu znajdziemy m.in.: clever (mądry), tired (zmęczony), common (zwyczajny).

Przymiotniki nieregularne

Istnieje grupa przymiotników, których nie stopniuje się ani przez dodanie końcówki -er, ani przez wstawienie more. To przymiotniki nieregularne, a ich stopień wyższy to po prostu zupełnie nowe słowo, którego trzeba nauczyć się na pamięć:

good – better (dobry – lepszy)
bad – worse (zły – gorszy)
far – further/farther (daleki – dalszy)

Than / as...as

My bike is faster than yours. – Mój rower jest szybszy niż twój.

Jeśli chcemy porównać dwie rzeczy, możemy użyć słówka than (niż), a przed nim przymiotnika w stopniu wyższym, np.:

Joanna is richer than Mike. – Joanna jest bogatsza niż Mike.
Adam is more inteligent than Robert. – Adam jest bardziej inteligentny niż Robert.

Tę samą treść możemy również wyrazić w inny sposób, tym razem za pomocą konstrukcji not as (so)… as (nie tak… jak):

Mike is not as rich as Joanna. – Mike nie jest tak bogaty jak Joanna.
Robert is not so intelligent as Adam. – Robert nie jest tak inteligentny jak Adam.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku użycia konstrukcji not as (so)… as stosujemy przymiotnik w stopniu podstawowym (rich, inteligent), a nie wyższym (richer, more intellgent).

Jeśli mówimy o rzeczach równorzędnych, wówczas możemy zastosować konstrukcję as… as (ale nie: so… as), np.:

My sister is as tall as me. – Moja siostra jest tak wysoka, jak ja.
The buses in Warsaw are as crowded as in Krakow. – Autobusy w Warszawie są tak samo zatłoczone, jak w Krakowie.

Polub nas Facebooku:

Komentarze ()

Komentarze

· Zgłoś
 
Zgłoś problem